Cigánska kapela Alexandra Szőllősyho - Šahy

V rodine Szőllősyovej je cigánska hudba tradicionálna. Podľa písomných zmienok sa táto tradícia potvrdzuje až 150 rokov dozadu. To znamená, že v Šahách a jeho okolí sa stala Szőllősyová skupina a jeho zastupitelia známou tak ako dnes, tak i pred 150 rokmi predtým v kultúrnom i hudobnom živote naraz. Preto rozprávame o Szőllősyovej skupine, lebo počas tohto obdobia stáli na čele skupiny viacerí primáši. Spomedzi nich treba jednoznačne spomenúť Pála a Bartolomeja Szőllősyho („Petyo“) a jeho cigánsku skupinu, ktorí už v tom čase popri cigánskej hudbe hrávali i náročnú salónnu hudbu na úrovni a spolupracovali s vynikajúcimi spevákmi maďarských piesní a spevákmi operety. Potom Alexander Szőllősy najst. prevzal vedenie kapely, ktorý za pomoci kancelárie Slovkoncert pôsobil v najlepších a najznámejších podnikoch na celom Slovensku a popri tejto činnosti nezanevrel ani na svoju pedagogickú činnosť. Neskôr prevzal vedenie skupiny Alexander Szőllősy st.. Ako mladý primáš vyhral viac než 10 primá...   » Read more...
Phone
p.Szőllősy... p.Szőllősy 0905 520 425
E-mail
szollosy@c... szollosy@centrum.sk
Web
www.gipsyb... www.gipsyband.sk

Videos

K tejto kapele nie sú dostupné videá

Concerts

K tejto kapele nie sú dostupné koncerty

Photos

Music

Album

Description

V rodine Szőllősyovej je cigánska hudba tradicionálna. Podľa písomných zmienok sa táto tradícia potvrdzuje až 150 rokov dozadu. To znamená, že v Šahách a jeho okolí sa stala Szőllősyová skupina a jeho zastupitelia známou tak ako dnes, tak i pred 150 rokmi predtým v kultúrnom i hudobnom živote naraz. Preto rozprávame o Szőllősyovej skupine, lebo počas tohto obdobia stáli na čele skupiny viacerí primáši. Spomedzi nich treba jednoznačne spomenúť Pála a Bartolomeja Szőllősyho („Petyo“) a jeho cigánsku skupinu, ktorí už v tom čase popri cigánskej hudbe hrávali i náročnú salónnu hudbu na úrovni a spolupracovali s vynikajúcimi spevákmi maďarských piesní a spevákmi operety. Potom Alexander Szőllősy najst. prevzal vedenie kapely, ktorý za pomoci kancelárie Slovkoncert pôsobil v najlepších a najznámejších podnikoch na celom Slovensku a popri tejto činnosti nezanevrel ani na svoju pedagogickú činnosť. Neskôr prevzal vedenie skupiny Alexander Szőllősy st.. Ako mladý primáš vyhral viac než 10 primášskych súťaží, tak ako aj štátnu súťaž a popri týchto súťažiach získal skoro pri každých aj cenu obecenstva. Neskôr zložil štátnu skúšku v Bratislave ako umelec z povolania v hudobnom odbore : husle a gitara. Nasledovne si založil vlastnú skupinu, ktorou hrávali náročnú tanečnú hudbu, ale popri tejto činnosti zachovával kultúru cigánskej hudby a maďarskej piesne, čo bolo v tom čase veľmi ťažké, pretože v tomto období sa začali objavovať jeden, alebo dvoj-členné skupiny, ktorým technická vyspelosť dala možnosť, že za peniaze si mohli kúpiť jeden celovečerný repertoár, a tak sa z hudobného hľadiska úplne nevzdelaní hudobníci, dostali do zábavného povolania aj do spoločenských kruhov. Teraz Vám priblížim skorú minulosť a prítomnosť. Pred takými 5, 6 rokmi sa v meste Šahy majitelia reštaurácií rozhodli tak, že vpustia do svojich reštaurácií tradicionálnu cigánsku hudbu. Uskutočnili sa viaceré týždne maďarskej kuchyne, kde táto skupina vedela vyčariť fantastickú náladu a atmosféru. Po tejto akcii aj vedenie mesta Šahy pozdvihlo pozornosť nad ich činnosťou. Dnes sú už pravidelnými účastníkmi na Kultúrnych dňoch Hontu, kde sa pri jednej príležitosti nahrala koncertná nahrávka o skupine. Aj odozvy potvrdzujú, že sa ukazuje obrovský záujem o skupinu. Mnohými príležitostiami sa zúčastnili už neraz v Maďarsku na „Váci Világi Vigalom“, kde už spolupracovali aj s profesionálnymi spevákmi. Pravidelní speváci maďarskej piesne je : Ján Básti, ktorý je výhercom celoslovenskej súťaže „ Öszirózsa „ . Skupina mala turné viac než 15-krát v Poľsku, naposledy vo Varšave, kde pred viacstovým publikom zožalo obrovský úspech. Skupina mala i má viac uznaní, z toho vymenujem pár : Rudolf Schuster – bývalý prezident Slovenskej republiky pri príležitosti návštevy Šiah, daroval skupine striebornú pamätnú plaketu, kde je vyrytá jeho tvár a budova parlamentu. V roku 2006 Alexandrovi Szőllősymu st. udelili cenu mesta Šahy za reprezentovanie cigánskej hudby doma i v zahraničí. A ešte mnoho krásnych uznaní a ocenení sprevádza túto skupinu. Alexander Szőllősy st. v súčasnosti pôsobí ako učiteľ hudobného odboru : husle a gitara v Základnej umeleckej škole v Šahách. Najmladším členom v rodine Szőllősyovej je Alexander Szőllősy ml., ktorý tiež nesie ďalej túto tradíciu. Po ukončení Základnej umeleckej školy v Šahách bol prijatý na Strednú umeleckú školu vo Váci, kde mal možnosť prehĺbiť si svoje vedomosti v umení klasickej hudby. Neskôr ho prijali na Medzinárodnú tanečnú a umeleckú školu „Talentum“ na hudobný odbor : husle. V rámci tejto školy pôsobila/pôsobí svetoznáma skupina „Rajkó zenekar“. Tu popri vážnej hudbe študoval tanečnú hudbu, salónnu hudbu, cigánsku hudbu a teóriu tanečnej hudby. Tu získal titul „Stáleho člena Rajkó“. Momentálne pôsobí ako učiteľ-pedagóg hudobného odboru : husle v Základnej umeleckej škole v Šahách. Zúčastnil sa na nedávno usporiadanej akcii „ Füleki Borvirág Fesztivál „ vo Fiľakove, kde ako primáš sprevádzal spevákov svojou vynikajúcou cigánskou skupinou.Taktiež založil Združenie milovníkov cigánskej hudby a maďarskej piesne, ktorá funguje ako občianske združenie. Predseda združenia je Alexander Szőllősy ml. a podpredseda Ján Rédli – riaditeľ Základnej umeleckej školy v Šahách. Cieľom tohto združenia je spopulárniť a zviditeľniť cigánsku hudbu, podporovať fungovanie stálej cigánskej skupiny aj so spevákmi maďarskej piesne, organizovanie večierkov maďarskej piesne so stálou cigánskou skupinou a najväčším cieľom je zorganizovanie medzinárodnej súťaže maďarskej piesne na vysokej úrovni, kde by mohlo vystupovať viacero cigánskych skupín a spevákov a tak ukázať svetu svoju vedomosť a vyspelosť v tejto oblasti. Momentálne cigánska skupina rodiny Szőllősyovej neustále hrá tanečnú hudbu i cigánsku hudbu samostatne, ale už viackrát dostali také objednávky, kde pri rôznych príležitostiach žiadali kombináciu týchto dvoch žánrov, ktoré sa na podujatiach obmieňajú navzájom. Naša ponuka: Ľudová hudba (cimbalovka): 5-členná cigánska kapela, ktorá sa podľa potreby môže rozčleniť na 10 členov. Základná zostava skupiny : cimbal, viola, kontrabas, terc-prímáš a prímáš. Touto skupinou chodievame pravidelne vystupovať na rôznych koncertoch. Už viackrát sme dostali ponuky z Poľska, kde sme aj vystupovali na veľkých podujatiach ako napríklad na Folklórnom festivale ako aj na sólových večierkoch, kde nás čakalo obrovské obecenstvo. Ďalej sme aj pravidelnými účastníkmi každoročného podujatia ´Váci Vigalom vo Váci v Maďarsku, ako aj na Dňoch Kultúry v Honte v Šahách atď. Popri koncertoch dostávame ponuky aj na organizovanie menších večierkov ako napríklad zabávanie zahraničných hostí. Ročne 2x až 3x hrávame maďarské kuchyne na Slovensku a slovenské kuchyne v Maďarsku. V našom repertoári sa zaoberáme väčšinou slovenským ako aj maďarským folklórom. Popri nich pre radosť zahraničných hostí máme v repertoári aj klasické skladby ako napríklad od J. Brahmsa - Uhorské tance, Montiho čárdáš, Dinicu - Škovránok, Cirkus - polka a svetoznáme valčíky. Tanečná hudba: 3-členná tanečná skupina, ktorá sa môže rozšíriť o jedného člena. Základná zostava : klávesové nástroje, gitara - husle a podľa potreby harmonika. Touto skupinou chodievame na menšie ako aj väčšie podujatia ako napríklad : tanečné programy v reštauráciách, 1 až 2-hodinové koncerty. Táto skupina vydala v roku 2006 svoje vlastné CD a v blízkej budúcnosti plánuje vydať nové CD, ktoré sa bude propagovať na Slovensku ako aj v zahraničí. Na väčších podujatiach dostávame viackrát objednávky v kombinácii tanečnej a ľudovej skupiny, ktorá vždy prináša obrovský úspech u obecenstva. Hudba na počúvanie: Základná zostava : je dvojčlenná - klavír a husle, ktorá sa môže rozčleniť o kontrabas, harmoniku alebo v kombinácii napr. PR.1 - klavír, kontrabas, husle. PR2 - harmonika, kontrabas, husle. S touto skupinou prijímame 1 alebo 2- hodinové vystúpenia. Klasická hudba: Na týchto produkciách spolupracujeme s umelcami na úrovni. Vynikajúci pedagógovia a umelci pracujú na tom, aby tieto koncerty priniesli čo najväčší úspech a príjemný hudobný zážitok. V našom repertoári môžete nájsť skladby významných skladateľov z obdobia klasicizmu, baroka, romantizmu a hudbu 20.-ho storočia. Môžeme tu nájsť rôzne nástroje ako napríklad flauta, klavír, husle, gitara, viola, violončelo, kontrabas, čembalo atď. Touto zostavou prijímame 1-hodinové koncerty, sólové večierky, recepcie atď. Prijímame 1 a 1,5 hodinové koncerty alebo týždne naplnené cigánskej muziky po celý rok. Charakteristika členov skupín: Treba vedieť, že členovia týchto skupín sú profesionálni umelci a hudobníci. Alexander Szőllősy st. - získal titul slobodného umelca na Slovkoncerte v Bratislave a taktiež vyhral vyše 10 primášskych súťaží ako aj celoslovenskú prímášsku súťaž. Dnes pôsobí ako učiteľ Základnej umeleckej školy v Šahách. Alexander Szőllősy ml. - po ukončení základného štúdia na Základnej umeleckej škole v Šahách študoval na konzervatóriu vo Váci v Maďarsku. Neskôr študoval na Medzištátnej umeleckej škole Talentum, kde existovala svetoznáma skupina Rajkó - zenekar. Popri klasickej hudbe študoval maďarskú cigánsku folklórnu hudbu, tanečnú hudbu, tanečnú hudbu na klavíri a tanečnú a džezovú teóriu. Diplom s titulom Diplomovaný umelec získal na súkromnom konzervatóriu D. Kardoša v Topoľčanoch. Dnes pôsobí ako učiteľ na Základnej umeleckej škole v Šahách a je hlavným organizátorom koncertov. Ostatní členovia zo zostavy folklórnej hudby sú skúsení muzikanti, ktorí počas svojej kariéry precestovali celý svet. Z týchto miest spomeňme aspoň niektoré veľkomestá ako Berlín, Viedeň, Róma, Paríž, Varšava atď. Zo zostavy klasickej hudby sú všetci členovia absolventi konzervatória alebo vysokej školy Muzických umení.