Gipsy Janka & Vierka - Detva
Gipsy Janka& Vierka
Romane čhave - Bilina
Čardáš live-Ko odoj
Romane čhave - Bilina
Keci pijav-Cover
Romane čhave - Bilina
Čardáš live-Bratislava
Romane čhave - Bilina
Imar khere čačes-Cover
Romane čhave - Bilina
Načumiden man